Материјали!

На оваа веб-страница, којашто е во склоп на гимназијата, можат да се најдат сите материјали потребни за успешно извршување на наставната програма.

Можете да добиете пристап до материјали од најразлични предмети и секако за сите 4 години од средното образование!

I година

II година

III година

IV година

 

 

 

 

Изработено од Благој Иванов. Сите права задржани.