Одберете го најдоброто за вас, одберете ИДНИНА!


ЕВРОПСКО УЧИЛИШТЕ

Воспоставен систем на демократски вредности кои се рефлектираат преку здрава, безбедна и стимулативна средина.

ПОДОБРА НАСТАВА

Успешна реализација на воспитно-образовната дејност.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КАДАР

Способност за тимска работа и соработка.

ПОДОБРО ОБРАЗВАНИЕ

Се стремиме кон насочување на младите луѓе во интелектуално, емотивно, социјално и еколошко свесни здрави личности.

СОВРЕМЕНО ОПРЕМЕНИ КАБИНЕТИ

Специјализирани училници за одржување на наставата според европски стандарди.

УСЛОВИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Кабинети каде учениците можат да извршуваат обиди и да го надоградуваат своето знаење.


За училиштето

Гимназијата „Славчо Стојменски“ – Штип, е воспитно-образовна институција со воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат преку здрава, безбедна, дисциплинирана и стимулативна средина за учење во која се негува современа актуелна училишна култура и овозможува градење на младите луѓе во интелектуално, емотивно, социјално, еколошко свесни, морално зрели личности достојни за почит во општеството.

Каде сме ние сега и каде сакаме да бидеме во иднина, визијата на училиштето ни го претставува патот по кој обединето чекориме кон замислената, реално остварлива проекција и колективно ниво на аспирација. На тој начин, стоиме цврсто на земјата, справувајќи се со промените во опкружувањето, а секогаш спремни да се фатиме во костец со предизвиците кои ги носат промените искористувајќи ги во конструктивна и позитивна смисла, за да им се даде поттик, поддршка и сигурност на голем број генерации наши ученици.