На регионалниот натпревар по биологија кој се одржа на 26.3.2022год. учениците од СОУ Гимназија,,Славчо Стојменски” Штип ги освоија следниве награди:

  • Марио Ванчоски од I-1 клас – прва награда
  • Никола Марков од II-7 клас – втора награда
  • Драгана Иванова од II-7 клас – втора награда
  • Бисера Манова од II-1 клас – трета награда
  • Теа Гицева од I-2 клас – трета награда
  • Мила Коцева од II-6 – трета награда
  • Анабела Јанев од II-6 клас – трета награда
  • Јана Хубрева од II-7 клас – трета награда

Под менторство на проф. Емица Пилешкова.

  • Иван Костевски од I-2 клас – втора награда
  • Тамара Ефремова од III-5 клас – пофалница

Под ментоство на проф. Кети Додева – Трајчева.

Наградените ученици се стекнаа со учество на Државниот натпревар и училиштето им посакува среќа на истите!