На Регионалниот натпревар по физика, учениците од СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип, Иван Костевски од I-2 клас и Марио Ванчоски од I-1 клас, освоија прва и втора награда под менторсво на проф. Зоран Арсов. Учениците се пласираа на претстојниот Републички натпревар.
​Наставничкиот колегиум им го честита постигнатиот успех на учениците и менторот.