Мила Фенева – Младинска размена во Португалија

Од овој проект, кој се одржа во Олхаово Португалија, најмногу ги проширив моите хоризонти во области како пронаоѓање на самата себе во различна околина, различни култури и традиции, комуникација со […]